Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Šta su alergijski semafori

Prati se koncentracija polena sa ukupno 21 biljne vrste, i to od početka februara do prvih dana novembra, pokrivajući sezone cvetanja drveća (februar-maj), trava (maj-jul) i korova (jul-novembar).
Alergijski semafor je način dnevnog izveštavanja o količini polenovih zrna u vazduhu određenog područja koji se obično pojavljuje u novinama ili u sredstvima javnog informisanja.

detaljnije

Ambrozija

Ambrozija (lat. Ambrosia artemisiifolia) je rod invazivnih korova, jedna od najpoznatijih i najopasnijih alergogenih biljaka na svetu. Doneta je iz Amerike prekookeanskim brodovima još krajem 19. veka i od tada se polako i nezadrživo širi Evropom. Ambrozija je jednogodišnja biljka visine od 20 cm do 2 m. Niče od sredine aprila, a cveta u kasno leto i jesen. Dosadašnja istraživanja su pokazala da je posebno opasna u periodu cvetanja, tj. od jula do septembra.

detaljnije

Novosti

1. Oktobar 2014.
Projekat SAFE među 8 primera najbolјe prakse

Projekat „Podrška  životnoj sredini bez alergena – SAFE“  se našao među 8 primera najbolјe prakse, od ukupno 200 projekata, u Završnom izveštaju procene toka sprovođenja IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u programskom periodu od 2007. do 2013. godine.

detaljnije
21. Oktobar 2016.
Projekat SAFE među оsam najboljih projekata prekogranične i transnacionalne saradnje

U okviru Pete nacionalne konferencija o prekograničnoj saradnji, koja je odžana 21. oktobra 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović dodelila je nagrade za оsam najboljih projekata prekogranične i transanacionalne saradanje. Među nagrađenim projektima je projekat „Podrška okruženju bez alergena – SAFE“, koji je realizovan u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2007-2013, u saradnji Fonda „Evropski poslovi" AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grada Sombora i Lokalne samouprave Baja.

detaljnije
29. Oktobar 2015.
Projekti SAFE i eWAM primeri dobre projektne saradnje u programskom periodu 2007-2013

U okviru publikacije "Primeri dobre saradnje" Zajedničkog tehničkog sekretarijata IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, projekti "SAFE" i "eWAM" navedeni su među 18 projekata kao najbolji primeri dobre projektne saradnje u periodu od 2007. do 2013. godine.

detaljnije
 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.