safe

Parlagfűirtási akció öt vajdasági helyi önkormányzat területén a Támogassuk az allergének nélküli környezetet elnevezésű EU-projekt keretében

  • A parlagfűirtási akció öt vajdasági helyi önkormányzat területén zajlik 2012 és 2013 folyamán. Összesen 400 hektárnyi területet ölel fel. A mechanikus és vegyi parlagfűirtás a Támogassuk az allergének nélküli környezetet elnevezésű projekt része. A projekt Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja és a Tartományi Településrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság, valamint Zombor és Baja városok partnerségének az eredménye. A Támogassuk az allergének nélküli környezetet projektet az Európai Unió pénzeli, Vajdaság AT a társfinanszírozó, és a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

    A projektum haszonélvezői Nagykikinda, Nagybecskerek, Zombor, Verbász és Sremska Mitrovica (Szávaszentdemeter) községek. A terv szerint 2012 folyamán 125 hektárnyi, a következő évben pedig 275 hektárnyi területen végeznek munkálatokat.

    A versenytárgyaláson kiválasztott kivitelező - a PRAG szabályokkal összhangban - az újvidéki Ciklonizacija cég, amely a megfigyelést és a parlagfűirtást kapta feladatul. GPS-berendezéssel pontosan kijelölik a parlagfű jelenlétét és a megmunkált területeket. A cég munkásai augusztus végéig a 2012-es évre betervezett terület 80%-án kiirtották a parlagfüvet. Az irtást mechanikus eljárással végezték - kaszálós traktorokkal és trimerrel, valamint környezetvédelmi és toxikológiai szempontból legmegfelelőbb vegyi eljárások alkalmazásával. A parlagfűirtás ellenőrzését és felügyeletét az újvidéki Mezőgazdasági Kar, Fitomedicina és Környezetvédelmi Tanszéke végzi.


    7.9. 2012.

 
EUEz a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.