safe

Szeminárium a parlagfűről közterület-fenntartóknak

  • A Támogassuk az allergének nélküli környezetet projekt keretében, amely Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja és a Tartományi Településrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság, valamint Zombor és Baja városok partnerségének az eredménye, Újvidéken szemináriumot szerveztek a parlagfűről vajdasági közterület-fenntartóknak. A projektet az Európai Unió pénzeli, Vajdaság AT a társfinanszírozó, és a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

    Vajdaság AT Európai Ügyek Alapját képviselve a szemináriumot a projektmenedzser nyitotta meg. Ismertette annak céljait és beszámolt a megvalósításról. Ezt követően felszólaltak a Tartományi Településrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság képviselői, továbbá Zombor és Baja városok képviselői is.

    A szemináriumon szó volt a parlagfű jellemzőiről, a környezetre és a lakosságra gyakorolt hatásáról, valamint arról, hogy eddig miként léptek fel a parlagfű ellen Vajdaság AT és Bács-Kiskun megye területén. Különleges figyelmet szenteltek a parlagfűirtás jogi kereteinek, azzal, hogy összehasonlították a határ két oldalán érvényben levő jogszabályokat.

    Az értekezleten részt vettek községi környezetvédelmi felügyelők és a helyi önkormányzatok környezetvédelmi illetékesei is.


    28.5. 2013.

 
EUEz a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.