safe

Vodič za poljoprivrednike

Partnerek

Tartományi Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Titkárság
Tartományi Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Titkárság
Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja
Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja
Zombor Város
Zombor Város
Baja Város Önkormányzata
Baja Város Önkormányzata
dobri susedi

Növényvédő szerek választása ültetvények szerint

 • Amint már említettük vegyszerekkel való növényvédelem - olyan szerekkel, amelyek nem mérgezőek sem az emberre, sem a környezetre - csak ott és akkor jöhet szóba, ha nem megoldható a kaszálás, vagy egyéb mechanikai gyomirtás. A herbicidek legnagyobb hatásfokát azonban akkor érjük el, ha adott néhány előfeltétel, éspedig a megfelelő, figyelmes talajelőkészítés a vetés előtt, a herbicid megfelelő fajtájának kiválasztása szakember segítségével, elegendő mennyiségű csapadék a szer megfelelő aktiváláshoz. A vegyszer fajtáját és mennyiségét annak függvényében kell meghatározni, hogy mennyi a parlagfű a területen, milyen a föld mechanikai összetétele, mennyi a talaj humusztartalma.

  Hatásfok tekintetében a következő skála szerint vannak csoportosítva a herbicidek:

  • jól kiírtja 90-100%
  • kielégítően kiírtja 75-90%
  • gyengén irtja ki <75%

   

   

  ÜLTETVÉNYEK:


  KUKORICA - Semmi sem helyettesítheti a vetés utáni alap-gyomirtózást még a kelés előtt. A kukorica kelése utáni védelem pót-, vagy rezerva- gyomirtózásnak tekinthető, ha nem lett volna sikeres a kelés előtt elvégzett munka. Ilyenkor meg kell várni, hogy kikeljen a kukorica és a gyom is, majd vigyázni kell, hogy olyan fejlődési szakaszban legyen a haszonnövény, amikor még elvégezhető a gyomirtás. Ellenkező esetben kár érheti az ültetvényt.
  A kutatások bebizonyították, hogy ily módon ellenőrizhető minden gyomnövény irtása. Sok gyomnövényt hatásosabban ki lehet pusztítani kikelés után. Igaz ezek a vegyszerek drágábbak, mint a földbe szórt herbicidek, de a valóságban esek az olcsóbbak. Miről is van szó? Ha földbe szórt herbicidet alkalmazunk és ha száraz a tavasz, ezek a vegyszerek nem lesznek elég hatásosak, mert bizonyos nedvességre szükség van hatékonyságukhoz. Emiatt kelés után újra el kell végezni a gyomirtózást, ami praktikusan azt jelenti, hogy kétszer vesszük meg a vegyszert, vagyis olcsóbb, ha mindjárt amellett döntünk, hogy megvárjuk míg kikelnek a növények.
  jól kiírtja: acetohlor, acetohlor+67AD, acetohlor+dahemid, acetohlor+dihlormid, dimentenamid, flufenacet+atrazin, flumetsulam, izoksaflutol, bentazon-nátrium+dikamba-kálium, dikamba, dikamba+rimsulfuron, flurokspir, foramsulfuron+izoksadifen-etil, klopiralid, prosulfuron+primsulfuron-metil
  kielégítően kiírtja: flufenacet+metribuzin, primsulfuron-metil
  gyengén írtja ki: alahlor+atrazin, atrazin+prometrin, linuron, rimsulfuron

  SZÓJA - Mivel a szója szélessorú kapásnövény és elég alacsony növésű, ezért könnyen gyomosodik, a keléstől szinte a betakarításig. Elengedhetetlen e növény esetében a vegyszeres gyomirtás PRE EM, POST EM és emellett gyakran szükség van még kézi gyomlálásra is, főleg a vetőmagtermesztés esetében.
  jól kiírtja: dimetenamid, metribuzin, fomesafen, imazamoks, oksasulfuron
  kielégítően kiírtja: flufenacet+metribuzin, imzamoks.
  gyengén írtja ki: tifensulfuron-metil

  CUKORRÉPA - Az ellenállóbb gyomnövények a cukorrépából a leghatékonyabban „post" szakaszban irthatók ki az úgynevezett „split" alkalmazásban. Ily módon a répa a legérzékenyebb életszakaszában megszabadul a konkurens növényektől, ami elősegíti problémamentes kelését és fejlődését. A legjobb eredményeket a következő herbicidek kombinációjával érték el: fenmedifam és desmedifam+metamitron. A vegyszer dózisát és a gyomirtás idejét a gyomnövény fejlettségi szakasza határozza meg.


  NAPRAFORGÓ - A herbicid alkalmazása vetés után, kelés előtt történik. Ajánlott kettős kombinációban használni a szereket keskenylevelű és az aprómagvú, széleslevelű gyomnövények egyidejű kiírtására. Legjobb mindjárt ültetéskor elvégezni ezt a munkát, vagy később speciális permetezővel. Általában csak a növények közvetlen sorát (20-25 cm keskeny sávban) kell vegyszerezni, mivel így megtakarítható a költségek jelentős része - mintegy 1/3-ába kerül. Viszont a sorközökben legalább kétszer mechanikus gyomirtást kell alkalmazni.
  jól kiírtja: acetohlor, acetohlor+AD67, acetohlor+dahemid, acetohlor+dihlormid, dimetenamid
  kielégítően kiírtja: oksifluorfen
  gyengén írtja ki: alahlor, alahlor+linuron, linuron, prometrin

  BURGONYA
  jól kiírtja: acetohlor, acetohlor+dahemid, dimetenamid, metribuzin
  gyengén írtja ki: alahlor+linuron, prometrin, rimsulfuron

  OLAJREPCE
  jól kiírtja: klopiralid
  gyengén írtja ki: alahlor

  BÚZA
  jól kiírtja: dimetenamid, metamitron, desmedifam+fenmedifam, klopiralid, metamitron, triflusulfuron-metil (desmedifam, fenmedifam, etofumesat, metamitron alapú szerekkel és azok keverékének kombinálásával)

  BAB
  jól kiírtja: imazamoks
  kielégítően kiírtja: imazamoks
  gyengén írtja ki: imazetapir

  BORSÓ
  jól kiírtja: imazamoks
  kielégítően kiírtja: imazamoks
  gyengén írtja ki: imazetapir

  ZÖLDBAB
  gyengén írtja ki: imazetapir

  LUCERNA
  jól kiírtja: imazamoks
  gyengén írtja ki: imazetapir

  ÁRPA
  jól kiírtja: bentazon-natrijum+dikamba-kalijum, bentazon-natrijum+MCPA-kalijum, jodosulfuro-metil-natrijum+amidosulfuron+mefenpir-dietil, klopiralid, mekoprop-p

  SZARVASKEREP
  gyengén írtja ki: imazetapir

  SÁRGARÉPA
  gyengén írtja ki: linuron

  DOHÁNY
  jól kiírtja: metil bromid+hlorpikrin

  PARADICSOM
  jól kiírtja: metribuzin

  KÁPOSZTA
  kielégítően kiírtja: oksifluorfen

  HAGYMA
  kielégítően kiírtja: oksifluorfen

  KALÁSZOSOK
  jól kiírtja: dikamba, fluroksipir, glifosat

  GYÜMÖLCS ÉS SZŐLŐ
  jól kiírtja: flurokspir, glifosat
  kielégítően kiírtja: oksifluorfen
  gyengén írtja ki: alahlor+linuron

  MEGMŰVELETLEN ÉLŐHELYEK - (CSATORNÁK, RÉTEK, LEGELŐK)
  jól kiírtja: glifosat, glufosinat amonijum, simazin. Használhatók az ültetvények gyomirtói is, de nagyobb mennyiségben.

   

   

   

   

   

   

 
EUEz a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.