safe

Vodič za poljoprivrednike

Partnerek

Tartományi Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Titkárság
Tartományi Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Titkárság
Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja
Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja
Zombor Város
Zombor Város
Baja Város Önkormányzata
Baja Város Önkormányzata
dobri susedi

A parlagfű elterjedtsége

 • A városokban található zöld területeken kifejezett figyelmet igényel a parlagfű jelenléte, hiszen egyre elterjedtebb az említett területeken. Ezeken a zöldfelületeken egyre több parlagfű terem. Ilyen helyeken kisebb, vagy nagyobb összefüggő területen nagyszámú egyeddel van jelen a növény. Amint megjelenik valahol és nem alkalmazunk ellene semmilyen intézkedést megfelelő időn belül, a parlagfű nagyon gyorsan elszaporodik. Ezek többnyire jól megközelíthető terek, ezért mechanikus úton könnyű, gyors és hatásos a növény irtása. Ugyancsak elterjedt a parlagfű az elhanyagolt, rendezetlen területeken is, ez eredményezi a még gyorsabb elszaporodását a városokban.

  A parlagfű elterjedtsége a szántóföldeken és a falusi környezetben

  A parlagfű utóbbi két évtizedben történt elterjedését Közép- és Kelet Európában nagyban elősegítették a gazdaság-politikiai változások. Ezek az átalakulások magukkal hozták a nagy mezőgazdasági kombinátok, szocialista típusú kooperációs szövetkezetek bezárását. A régi tulajdonosnak visszaszármaztatott földterületek sokszor évekig álltak megműveletlenül, bevetetlenül. Ily módon ezeken az elhanyagolt talajokon könnyen és gyorsan megvetette lábát a parlagfű. Mindezek mellett még az a tény is közrejátszott a növény elterjedésében, hogy az autóutak, bevásárlóközpontok és egyéb intézmények mellett rengeteg értéktelen talajréteg gyűlt össze építés közben, mert a volt szocialista országokban nem voltak, nincsenek is megfelelő módszerek ezeknek a hulladéktalajoknak a hasznosítására. Jelenleg úgy tartják, hogy Magyarország déli területei és Vajdaság azok a részei Európának, ahol a legelterjedtebb a parlagfű és a legnagyobb mértékű a levegő pollenkoncentárciója.

  A mezőgazdasági termelés egy nagyon összetett folyamat, amely komoly terveket igényel és olyan döntéseket, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a termelési eredményeket. Az időben meghozott, megfontolt döntések szorosan kötődnek a megfelelő tudáshoz, kellő időben kapott információkhoz, a problémák helyes megítéléshez és felméréséhez és a megfelelő időben történő probléma-megoldáshoz.

  A falusi környezetekben és a határba vezető utak szélén ugyancsak sok parlagfű található, igaz nem nagy zárt területeken, hanem inkább szétszórtan, kevesebb tőszámmal, viszont nagyon nagy területen. Az ültetvényeken, termőföldeken nem lehet kaszálni a tulajdonos engedélye nélkül, mivel magántulajdon. Magában a faluban tehát nincs is olyan nagy mértékben jelen a parlagfű, mint a falu melletti környezetben. A megművelt és beültetett földeken gátolja a kultúrnövények fejlődését, növekedését. Viszont nem kedveli a rendszeres talajművelést, illetve a kertek rendszeres gyomtalanítását.

  Mint gyomnövény jelen van a parlagfű szinte valamennyi vetésben, úgy a búzában, mint a kapásnövények között, a gyümölcsösökben, a szőlőkben, vagy a konyhakertekben. Jó alkalmazkodóképessége miatt nem nagyon válogat a talajfajtákban sem. Ökológiai szempontból úgy jellemezhetjük ezt a növényt, amely a mérsékelten nedves, nitrogénben gazdag, szerves anyagokban szegényebb, napos, nagyon meleg helyeket szereti. Újabban azonban már jól alkalmazkodott a szikesebb területekhez is. Tekintettel arra, hogy kifejezett kompetitív képességekkel bír, vagyis egyre sikeresebb vetélytársa a kultrúrnövényeknek, mind nagyobb közvetett és közvetlen károkat okoz a növénytermesztésben. Mint gyomnövény a parlagfű kiszárítja a talajt, mivel fejlett gyökérzetével sok nedvességet és ásványi anyagot szív el a talajból. Így közvetlen módon kihat a haszonnövények terméseredményeire.

  Hogy eredményes legyen az ellene való küzdelem, felvetődhet a kérdés, hol, milyen körülmények között nem tud megteremni ez a növény?

  A válasz, hogy a füves területeken, ahol a növények sűrűn nőnek egymás mellett. Tehát az üres városi terek, utak szélei, útmenti árkok füvesítése és rendben tartása jó módszer arra, hogy megfelelő termőterület nélkül maradjon a parlagfű.

  Az ültetvényekben mechanikus módon, vagy kaszálással írtani. Mechanikus útón kapálással, ekézéssel, tárcsázással, de ez csak ott eredményes, ahol rendszeresen el lehet végezni a gyomok írtását, mert ahol nem ott elszórja a magját és tovább szaporodik. Kézzel való kiszedése ott célszerű, ahol kevesebb van a többi növény között.

  A parlagfű egyre nagyobb területeken szaporodik el Közép-Európában, főleg a mezőgazdasági régiókban. Ez a jelenség részben azzal is magyarázható, hogy a hagyományos haszonnövények (búza, kukorica) helyett mindinkább újabb növényfajokat termesztenek (pl. napraforgó), mivel a napraforgó vetőmagja közé gyakran keveredhet parlagfűmag, lévén rokonfajokról van szó.

  A pillangósók és a fűfélék kaszálásakor a parlagfű jelenléte jelentősen rontja a széna minőségét. Ezért ilyen esetekben is különös figyelmet kell fordítani a termelésre. Már a vetőmagot nagyon alaposan át kell vizsgálni, majd pedig a földterület tisztaságáról is érdemes meggyőződni.

  Különösen a szójában, a kukoricában és a tarlókon tud elterjedni ez a növény. A búza után visszamaradt tarló felettébb kedvező körülményeket teremt szaporodásának, hiszen meleg a talaj és még elég nedvesség is van benne.

  Vegyszerekkel faló növényvédelem - olyan szerekkel, amelyek nem mérgezőek sem az emberre, sem a környezetre - csak ott és akkor jöhet szóba, ha nem megoldható a kaszálás, vagy egyéb mechanikai gyomirtás.

  A parlagfű irtásához számos különböző hatásfokú herbicid alkalmazható. A következő alapú szerek felelnek meg a célnak: 2.4D, glifosat, prosulfuron, dikamba, parakvat, primisulfuron, fluroksipil-metil, dikamba+ triasulfuron, rimsulfuron+dikamba, alahlor, stb. A gyomirtók alkalmazásánál figyelembe kell venni azokat a környezetvédelmi alapelveket, amelyek mindinkább jellemezni fogják a mezőgazdasági termelést. Vegyszereket mindig csak szakember tanácsára és utasítása szerint alkalmazzunk!

  A legújabb tudományos kísérletek olyan irányban keresik a megoldást, hogy természetes ellenségeket találjanak a növény irtására. A biológiai harcban már biztatóak a parlagfű levélbogár (Lygogramma suturalis) és egy molylepkefaj (Tarachidia candefacta) alkalmazásai, illetve egy biokészítmény, amely fitopatogén ambrozint tartalmaz és eredményesen használható a parlagfű elpusztításában. Be kell vetni minden lehetséges agrotechnikai, biológiai, vagy vegyszeres ellenszert a parlagfű terjedésének megállítására.

  Noha manapság az aeropolen-megfigyelések elsősorban az egészésgügy területén vannak jelen, mindinkább szükség van ezekre a megfigyelésekre a mezőgazdaságban is, mivel így lehetővé válik egyes génmódosított ültetvények figyelemmel kísérésére, illetve az anemofil kultúrnövények produkciójának felbecslésére.

 
EUEz a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.