safe

Seminar o ambroziji za lekare

  • Seminar pod nazivom „AMBROZIJA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK ALERGIJSKIH BOLESTI", namenjen lekarima opšte prakse, organizovan je u Somboru 9. i 10. maja 2012. godine u sali Fonda za zdravstveno osiguranje. Seminar je u okviru projekta „Podrška životnoj sredini bez alergena" a sufinansiran je sredstvima Evropske unije, kao i sredstvima Vlade AP Vojvodine, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija. U uvodnom delu menadžer projekta, prof. dr Saša Bošnjak je predstavio projekat, dok su u stručnom delu seminara govorile doktorka Aleksandra Ogrizović Ponjević i doktorka Jelena Karher. Seminaru su prisustvovali lekari opšte prakse i pedijatri, kao i članovi projektnog tima.

    Projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena", ukupne vrednosti od 390.350,00 evra, finansira se sredstvima Evropske unije uz kofinansiranje AP Vojvodine, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija.


    10.5. 2012.

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.