safe

Seminar o ambroziji za komunalne inspektore

  • U okviru projekta „Podrška životnoj sredini bez alergena", nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grada Sombora i Grada Baje, a koji se finansira se sredstvima Evropske unije uz kofinansiranje AP Vojvodine, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija, u Novom Sadu je održan seminar o ambroziji namenjen komunalnim inspektorima u Vojvodini.

    Ispred Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine, seminar je otvorio menadžer projekta, koji je predstavio projekat i izvestio o fazi sprovođenja istog. Prisutnima su se obratili i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grada Sombora i Lokalne samouprave Baja.

    Na seminaru je bilo reči o karakteristikama ambrozije, uticaju ambrozije na životnu sredinu i stanovništvo, kao i dosadašnjim aktivnostima njenog suzbijanja na teritoriji AP Vojvodine i županije Bač-Kiškun. Poseban naglasak stavljen je na zakonsku regulativu o suzbijanju i uništavanju ambrozije, pri čemu je izvršena komparativna analiza istog u prekograničnoj oblasti.

    Na konferenciji su uzeli učešće i opštinski inspektori za zaštitu životne sredine i predstavnici lokalnih samouprava zaduženih za pitanja zaštite životne sredine.


    28.5. 2013.

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.