safe

Projekat SAFE među оsam najboljih projekata prekogranične i transnacionalne saradnje

  • U okviru Pete nacionalne konferencija o prekograničnoj saradnji, koja je odžana 21. oktobra 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović dodelila je nagrade za оsam najboljih projekata prekogranične i transanacionalne saradanje. Među nagrađenim projektima je projekat „Podrška okruženju bez alergena – SAFE“, koji je realizovan u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2007-2013, u saradnji Fonda „Evropski poslovi" AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grada Sombora i Lokalne samouprave Baja.  

    Konferenciju su otvorili ministarka zadužena za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Majkl Devenport i šef Jedinice u Generalnom direktoratu za regionalnu i urbanu politiku u Evropskoj komisiji Morej Giland. Tom prilikom predstavljeni su dosadašnji rezultati programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbiji i okolnim zemljama, kao i nova finansijska perspektiva Evropske unije namenjena ovoj saradnji.

    Na skupu je učestovalo više od 300 predstavnika institucija Vlade Republike Srbije, Evropske unije, regionalne i lokalne samouprave, akademske i stručne javnosti, medija, civilnog društva, kao i korisnika i potencijalnih korisnika Programa.


    21.10. 2016.

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.