safe

Konferencija povodom početka projekta “Podrška životnoj sredini bez alergena”

  • Dana 21. novembra 2011. godine u Novom Sadu, u organizaciji Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine održana, održana je konferencija povodom početka projekta "Podrška životnoj sredini bez alergena", koji je nastao kao rezultat partnerstva između Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grada Sombora i Grada Baje. Projekat, u vrednosti od 390.350,00 evra, finansira se sredstvima Evropske unije uz kofinansiranje AP Vojvodine, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija.

    Konferenciju je otvorila Ivana Đurica, pomoćnica direktora za evropsku saradnju u Fondu "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja je ukazala da se tendencija rasta broja odobrenih projekata u pokrajini nastavlja i napomenula da se implementacijom ovog projekta potvrđuje realnost mogućnosti finansiranja prioriteta pokrajine i cele zemlje iz fondova Evropske unije. Prisutnima su se obratili Sanda Šimić Stambolić - pomoćnica direktorke Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, prof. dr Saša Bošnjak - menadžer projekta, Dušanka Sremački - pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Nemanja Delić - gradonačelnik Grada Sombora, i Jožef Kiralj - predsednik Komisije Gradske Uprave Grada Baje.

    Na konferenciji su uzeli učešće i mr. sci. Tomislav Stantić - potpredsenik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Siniša Lazić - potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, zatim predstavnici pokrajinskih sekretarijata Vlade AP Vojvodine, kao i predstavnici lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine.

     


    21.11. 2011.

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.