safe

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Kontakt

 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
  AP Vojvodina
  Republika Srbija
  Telefon: +381(0)21 487 4590 / +381 (0)21 487 4719
  Fax: +381 (0)21 457 737 / +381 (0)21 456 238
  E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs
  Website: www.ekourb@vojvodina.gov.rs

  FOND "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
  AP Vojvodina
  Republika Srbija
  Telefon: +381 (0)21 4830 673
  Fax: +381 (0)21 4830 630
  E-mail: office@vojvodinahouse.eu
  Website: www.vojvodinahouse.eu

  GRAD SOMBOR
  Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor
  Republika Srbija
  Phone: +381 (0)25 468 111
  Fax: +381 (0)25 468 116
  E-mail: info@sombor.rs
  Website: www.sombor.rs

  OPŠTINA BAJA
  Szentháromság tér 1
  6500 Baja
  Mađarske
  Phone: +36 79 527 100
  Website: www.bajavaros.hu

   

Ime i prezime *

Email adresa *

Pitanje *

antispam

prepiši broj

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.