safe

Partneri na projektu

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Alergijski rinitis

Alergijski rinitis je vodeća hronična bolest gornjih disajnih puteva zbog njegove:
• prevalence
• uticaja na kvalitet života
• uticaja na produktivnost na poslu/u školi
• ekonomskog opterećenja
• povezanosti s astmom

Alergijski rinitis je udružen sa komorbiditetima, a jedan od najčešćih je konjunktivitis.

Deli se na:
• intermitentni
• perzistentni

Prema težini kliničke slike se klasifikuje kao „blag" ili „srednje težak".

U terapiji alergijskog rinitisa se kombinuje:
• farmakoterapija
• imunoterapija
• edukacija

Da bismo razmatrali dijagnozu alergijskog rinitisa, bolesniku sa nazalnim simptomima, potrebno je postaviti sledeća pitanja, na koja treba da odgovori sa da ili ne:

Pitanje

1. Da li imate neki od sledećih simptoma:
• simptome na samo jednoj strani vašeg nosa
• gustu zelenu ili žutu sekreciju iz vašeg nosa
• slivanje sekreta nazad u ždrelo
• bol u licu
• česta krvarenja iz nosa
• nedostatak mirisa

2. Da li imate neki od sledećih simptoma bar jedan sat veći broj dana (ili određen broj dana tokom perioda godine, ako su vaši simptomi sezonski)

• vodenastu sekreciju iz nosa
• otežano disanje kroz nos
• svrab u nosu
• svrab i crvenilo u očima

Simptomi opisani u pitanju 1. se obično ne nalaze u alergijskom rinitisu. Prisustvo nekog od njih sugeriše alternativne dijagnoze, te bolesnika treba uputiti specijalisti na pregled.

Dijagnostika alergijskog rinitisa: podrazumeva fizikalni pregled, pokušaj uvođenja terapije, alergijske kožne testove, merenje alergen specifičnih IgE u serumu.

Klasifikacija
• intermitentni (simptomi < 4 dana nedeljno ili < 4 uzastopne nedelje)
• perzistentni (> 4 dana nedeljno i > 4 uzastopne nedelje)

Blag
• bez poremećaja spavanja
• bez ograničavanja dnevnih aktivnosti u toku sporta i slobodnog vremena
• bez poremećaja tokom rada ili u školi
• bez iscrpljujućih simptoma

Srednje težak (jedan ili više)
• poremećen san
• poremećaj dnevnih aktivnosti tokom sporta i slobodnog vremena
• poremećaj aktivnosti u toku rada ili u školi
• iscrpljujući simptomi

Terapija: oralni H1 antihistaminik, intranazalni H1 antihistaminik, intranazalni kortikosteroid, intranazalni kromon, antago-nist leukotrienskih receptora, subkutana i sublingvalna specifična imunoterapija, izbegavanje alergena.

Kod svih bolesnika sa alergijskim rinitisom potrebno je razmotriti da li je on udružen sa astmom. 

povratak na prethodnu stranicu

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.