safe

Partneri na projektu

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

Grad Sombor

Grad Sombor nalazi se na krajnjem severozapadu Republike Srbije. Međudržavnim graničnim prelazima kod Bezdana i Bogojeva predstavlja sponu sa Republikom Hrvatskom, a Bačkim Bregom sa Republikom Mađarskom.


Udaljenost od graničnih prelaza:

    • 25 km do Republike Hrvatske
    • 28 km do Republike Mađarske

Udaljenost od većih gradova:

    • 175 km severozapadno od Beograda
    • 223 km južno od Budimpešte
    • 345 km jugoistočno od Beča

Grad Sombor je smešen između Panevropskih koridora 7 i 10. Panevropski drumski koridor 10, koji je od Sombora udaljen oko 60 km, povezuju regionalne drumske i željezničke saobraćajnice sa međunarodnim rečnim pristaništem i carinom kod Bezdana na koridoru 7 - reka Dunav. Koridor 7 na području Grada Sombora zauzima dužinu od 25 km.

Na teritoriji Grada Sombora razvijena je putna mreža magistralnih (M17.1 i M18) u dužini od 89 km, regionalnih (R101, R105 i R105.1) u dižini 67 km i lokalnih puteva u dužini 110 km. Železnički čvor za putnički i teretni saobraćaj, sa postojećim jednokolosečnim prugama račva se prema Subotici, Vrbasu, Bogojevu i Apatinu. Postoji mogućnost osavremenjavanja postojećih pruga, kao i ponovno aktiviranje pojedinih pravaca, odnosno produžetak mreže u pravcu državnih granica prema Republici Hrvatskoj i Mađarskoj.

Obzirom da je na 7 km od samog Grada lociran vojni aerodrom, koji je Master planom Ministarstva odbrane Republike Srbije predviđen za civilni saobraćaj, postoji realna mogućnost za razvoj vazdušnog saobraćaja. Aerodrom ima najmanji broj maglovitih dana na teritoriji Republike Srbije, pa bi u budućnosti mogao imati i ulogu alternativnog aerodroma beogradskom aerodromu kada bi pomenuti bio zatvoren zbog magle.

Sombor ima potencijal da se pretvori u centar teretnog i putničkog saobraćaja. Proizvodnja zdrave i sveže hrane, koja može u roku od 24 sata da se otpremi u bilo koje područje Evrope, velika je perspektiva za naše područje. Gornje Podunavlje je veliki turistički potencijal, smešten izmedju Panevropskih koridora 7 i 10, pa bi i transport potencijalnih turista bio olakšan.

www.sombor.rs

 

povratak na prethodnu stranicu

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.