CBC Safe - RSS http://www.cbcsafe.org/ News sr Projekat SAFE među 8 primera najbolјe prakse http://www.cbcsafe.org/sr/27-Projekat-SAFE-medju-8-primera-najbol-e-prakse 1. Oktobar 2014.]]> Projekat SAFE među оsam najboljih projekata prekogranične i transnacionalne saradnje http://www.cbcsafe.org/sr/26-Projekat-SAFE-medju-sam-najboljih-projekata-prekogranicne-i-transnacionalne-saradnje 21. Oktobar 2016.]]> Projekti SAFE i eWAM primeri dobre projektne saradnje u programskom periodu 2007-2013 http://www.cbcsafe.org/sr/25-Projekti-SAFE-i-eWAM-primeri-dobre-projektne-saradnje-u-programskom-periodu-2007-2013 29. Oktobar 2015.]]> Projekat SAFE : 50% manja koncentracija polena u Somboru http://www.cbcsafe.org/sr/23-Projekat-SAFE-50-manja-koncentracija-polena-u-Somboru 25. Septembar 2013.]]> Alergija na ambroziju - Dalji terapijski pristup nakon završetka sezone polena ambrozije http://www.cbcsafe.org/sr/22-Alergija-na-ambroziju-Dalji-terapijski-pristup-nakon-zavrsetka-sezone-polena-ambrozije 1. Septembar 2013.]]> Seminar o ambroziji za komunalne inspektore http://www.cbcsafe.org/sr/21-Seminar-o-ambroziji-za-komunalne-inspektore 28. Maj 2013.]]> Međunarodni literarni konkurs ŠTETNOST AMBROZIJE http://www.cbcsafe.org/sr/20-Medjunarodni-literarni-konkurs-STETNOST-AMBROZIJE 8. Mart 2013.]]> Međunarodni likovni konkurs ŠTETNOST AMBROZIJE http://www.cbcsafe.org/sr/19-Medjunarodni-likovni-konkurs-STETNOST-AMBROZIJE 8. Mart 2013.]]> Konferencija za štampu povodom projekta «Podrška životnoj sredini bez alergena» http://www.cbcsafe.org/sr/17-Konferencija-za-stampu-povodom-projekta-Podrska-zivotnoj-sredini-bez-alergena- 31. Januar 2013.]]> Akcija suzbijanja ambrozije u pet vojvođanskih lokalnih samouprava u okviru EU projekta „Podrška životnoj sredini bez alergena“ http://www.cbcsafe.org/sr/16-Akcija-suzbijanja-ambrozije-u-pet-vojvodjanskih-lokalnih-samouprava-u-okviru-EU-projekta-Podrska-zivotnoj-sredini-bez-alergena- 7. Septembar 2012.]]> Dodela mehanizacije za suzbijanje ambrozije http://www.cbcsafe.org/sr/14-Dodela-mehanizacije-za-suzbijanje-ambrozije 5. Jun 2012.]]> Seminar o ambroziji za lekare http://www.cbcsafe.org/sr/13-Seminar-o-ambroziji-za-lekare- 10. Maj 2012.]]> Seminar o ambroziji za poljoprivrednike u Sremu http://www.cbcsafe.org/sr/12-Seminar-o-ambroziji-za-poljoprivrednike-u-Sremu 25. April 2012.]]> Seminar o ambroziji za poljoprivrednike u Baji http://www.cbcsafe.org/sr/11-Seminar-o-ambroziji-za-poljoprivrednike-u-Baji 31. Januar 2012.]]> Seminar o ambroziji za poljoprivrednike u Banatu http://www.cbcsafe.org/sr/10-Seminar-o-ambroziji-za-poljoprivrednike-u-Banatu 30. Januar 2012.]]> Seminar za poljoprivrednike u Bačkoj http://www.cbcsafe.org/sr/9-Seminar-za-poljoprivrednike-u-Backoj 26. Januar 2012.]]> Konferencija povodom početka projekta “Podrška životnoj sredini bez alergena” http://www.cbcsafe.org/sr/8-Konferencija-povodom-pocetka-projekta-Podrska-zivotnoj-sredini-bez-alergena- 21. Novembar 2011.]]> Potpisan Ugovor o subvenciji za finansiranje od strane Evropske zajednice http://www.cbcsafe.org/sr/7-Potpisan-Ugovor-o-subvenciji-za-finansiranje-od-strane-Evropske-zajednice 24. Oktobar 2011.]]>